skip to Main Content

KÖKLÜK XƏSTƏLİYİ (PİYLƏNMƏ) NƏDİR?

Piylənmə bir sağlamlıq problemidir. Bazal maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində dərialtı yağ hüceyrələrində həddindən artıq triqliseridlərin depolaşması ilə formalaşan adipoz (piy) toxuma çoxalmasına bağlı çəkinin artmasıdır. Keçmişdə davranış pozğunluğu kimi, artıq çəki də xəstəlik olaraq qəbul edilir. Köklük xəstəliyinin bir çox tərifi ola bilər. Ancaq ən çox yayılan bədən kütlə indeksi adı ilə tanınır.

İnkişaf etmiş dövlətlərdə piylənmə ilk sıralarda yer alan bir xəstəlikdir deyə bilərik ve eyni zamanda bu səbəbdən bir çox orqanların funksional və ya orqanik zədələnməsi nəticəsində ölüm riski bir neçə dəfə artmaqdadır (ortalama ildə 2.5 milyon insanın ölüm səbəbidir)

BƏDƏN KÜTLƏ İNDEKSİ

[]
1 Step 1
Çəkiniz (kq)your full name
Boyunuz (sm)your full name

Sizin indeksiniz: [ ( field1 * 10000 ) / ( field3 * field3 ) ]

Previous
Next

NƏTİCƏNİZİ GÖRÜN

arıqlamaq

PİYLƏNMƏ FORMALARI

Piylənmə

PİYLƏNMƏYƏ SƏBƏB FAKTORLAR

 • Fiziki hərəkətin azlığı
 • Genetik faktorlar, lipogenez fermentlərinin yüksək fəallığı, lipoliz fermentlərinin fəallığının azalması Asan mənimsənilən korbohidratların çoxlu miqdarck. qəbulu (un məmulatları və şirniyyat)
 • Qidalanma pozğunluqları, qida qəbulunun pozulmasına gətirib çıxaran bəzi fizioloji vəziyyətlər Stressə meyillik
 • Doyunca yatmama
 • Psixatrop vasitələr
 • Dishormonal vəziyyətlər
 • Metabolik xəstəliklər

ƏLAQƏLİ YAZILARIMIZ

PİYLƏNMƏ İLƏ BAĞLI YARANAN XƏSTƏLİKLƏR

 • Şəkərli diabet
 • Hipertenziya
 • Yuxu apnoesi
 • Kəskin ürək çatışmazlığı
 • Hiperlipidemiya
 • Qıcolmalar (Stroke)
 • Koronar arteriya xəstəliyi
 • Osteoartrit
 • Qastroezofageal Reflüks (GÖRH)
 • Yağlı qaraciyər sindromu
 • Yumurtalıq polikistozu
 • Erektil disfunksiya
 • Fizioloji dəyişikliklər
Back To Top