Bariatrik cərrahiyyənin tarixi

18 May 2016
Bariatrik Cərrahiyyənin dünəni və bu günü. Bizi gələcəkdə bu sahədə nələr gözləyir ? N.Y.Bayramov, T.İ.Ömərov, N..Zeynalov. Azərbaycan Tibb…