AZƏRBAYCAN BARİATRİK VƏ METABOLİK CƏRRAHLAR ASSOSİASİYASINA ÜZVLÜK