skip to Main Content
Taryel Ömərov
Dr. Taryel Ömərov
Laparoskopik Bariatrik və Metabolik cərrah
055/070 790 01 09
Təhsili
1986-1997 A.Məmmədov adına Diyallı kənd orta məktəbi
1997-2003Azərbaycan Tibb İnstitutu, 1-ci Müalicə-Profilaktika fakultəsi
Kurslar
2002Ümumi və mini invaziv cərrahiyyə, Ankara
2005tÜmumi- Laparoskopik cərrahiyyə,Hindistan
2006Cərrahiyyə,Tayland Bankok
2007Cərrahi xidmətin təşkili, Cənubi Koreya -Seul
2012“Abdominal Cerrahide Görüntüleme Uygulamaları Kursu”, 18.Ulusal Cerrahi Kongresi,23 Mayıs,İzmir
2012XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Robotic Surgery Course”,Maslak Acıbadem Hospital,22 November.
2012XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Endorectal Ultrasonography(EAUS)Course”,Surcigal Endoscopy Unit,İstanbul Faculty of Medicine,22 November.
2012XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Video Based Hernia Repair Course:Open and Laparoscopic Approach”,22 November.
201312.Medical-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,14-17 Kasım Antalya.
2013European Accreditaition Council for Continuning Medical Education(EACCME)to provide the folloving CME activity for medical specialists,28.-31.08.,İstanbul-Turkey
2014“Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu”,İ.Ü.Sürekli Tıp Eğitim Araşdırma ve Uygulama Merkezi(İSTEM),Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği(ELCD),İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi-nin düzenlediği ve Azerbaycan Tıp Üniversitesinin online katılımı ile 30-31 Mayıs
2015“Bariatric-Metabolic Gastric Plication”,İFSO 20th World Congress,26-29 August,Vienna-Austria
2015“One Anastomosis Gastric Bypass Course“,20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders,26-29 August,Vienna-Austria
2015“Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1.Kış Okulu”,Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ,Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler,15-16 Ocak
2015“Endoskopik Yöntemler Kursu”,1-4 Ekim,Antalya-Turkiye
2015“Malabsorptiv Yöntemler Kursu, 4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya
2015“Restriktiv Yöntemler Kursu”,4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya
İşlədiyi vəzifələr və iş yerləri
2008ATU I cərrahi xəstəliklər kafedrası, müəllim
2013Modern hospital, baş həkim.
2014Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiasiyası, təsisçi və sədr
Çıxış və iştirak etdiyi konqreslər
2005Qastroenteroloji praktikada hepatoprotektorların effektiv təbiqinə dair Klinik Simpozium, Bakı
2006IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı
2006Kardivaskulyar Cərrahlar Assosiasiyasının I konfransı, Bakı
2007Pediatrik praktikada antibiotikoterapiyanın tətbiqinin müasir aspektləri, Bakı
2007Urogenital traktın virus və baktreial mənşəli xəstəliklərinin müasir müalicəsi, Bakı. Rusiya Tibb Akademiyasının Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun dermatovenero-logiya kafedrasının müdiri Prof. Lipova Elena Valerevna
2007Türk Kardiovaskulyar Cərrahi dərnəyi-Turk Dünyası Kardioloji Birliyi orta Bakı konfransı, Bakı
2007Azərbaycan Androloq-Uroloqlarının I simpoziumu, Bakı
2008Azərbaycan-Gürcüstan Dermato-Veneroloqlarının ortaq Bakı konfransı,Bakı
2008tXI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı
2009Qaraciyər cərrahiyyəsi və Transplantasiyası simpoziumu, Bakı
2009Ulusal gastroenteroloji haftası
2009İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
2010Plastik cərrahiyyədə üz dərisində müxtəlif etiologiyalı qırışların kompleks müalicəsində Hialuron turşusunun tətbiqi, Bakı. İsveç karolinski Universitet xəstəxanasının professoru; İsveç Tibb-Estetik Assosiasiyasının sədri İngrid Ariger.
201017.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara
2010Qastroenteroloji traktın yuxarı şöbələrinin turşudam aslı xəstəliklərinin patogenezinə müasir baxış, Bakı. Ukrayna Tibb Akademiyası Şupik adına universitete xəstə-xanası Prof. G.A.Anoxina
2010II Российская научно-практическая конференция “Здоровье человека в XXI веке”, Казань.
2010Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологи и антимик-робной химиотерапии, Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням “Антимикробной терапии”, Казань
2011Vərəm və Ağciyər xəstəlikləri üzrə keçirilən V Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Bakı. ASN-USAID.
2011Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi, İstanbul
13-16 oktaybr 201112th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku
2011Orqan transplantasiyası və Beyin ölümü forumu. Bakı. SOCAR-OTBD
5 may 2012tUrologiya və Andrologiyanın nailiyyətləri, Qəbələ
15 may 2012H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı, Bakı
23-27 may 201218. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir
22-24 noyabr 2012tXVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, Istanbul, Turkey
20-21 aprel 2013ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ/” АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”. BAKU
17-21 aprel 2013Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons-2013, SAGES-Baltimore
20-23 aprel 2013Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler(ARUD), Baku
2013IFSO 2013 – 18th World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders
12-15 sentyabr 201313th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku
15-17 sentyabr 201414th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku
16-20 aprel 201419 Ulusal Cerrahi Konqresi
2014IFSO World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders. Belçika.
2014Azərbaycan Urologiya ve Andrologiya Assosiasiyalarının VIII Simpoziumu,Qəbələ 31may-1 iyun,Azərbaycan
2014“Obezite Cerrahisi 1. Kış Okulu”
2015İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2015Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi, İstanbul
22-26 aprel 201512. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Konqresi, Belek-Antalya
2015IFSO chapter – World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders.VYANA
1-4 oktyabr 2015tIV National-I Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolik Disorders, Antalya
28 mart 2016tAzərbaycan-Türkiyə Baiatrik-Metobolik Cərrahi günləri, Bakı
13-17 aprel 201620. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya
20-23 aprel 2016Московский Международный Бариатрический Конгресс, Москва
Üzv olduğu cəmiyyətlər
 • Azərbaycan Cərrah və Qastroenterologlar cəmiyyəti(ACQA)
 • Azərbaycan Kardiovaskulyar Cərrahlar assosiasiyası(ACSA)
 • Azərbaycan Cərrahlar cəmiyyəti (ACC)
 • Türkiyə Qastroenteroloqlar Dərnəyi(TGD)
 • Türkiyə Cərrahi Dərnəyi(TCD)
 • Turk Endoskopik Laporoskopik Cərrahi Dərnəyi(TELCD)
 • Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery (SAGES) Türk Obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)
 • Türk obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)
 • European Society of Surgery (EES)
 • International Society of Surgery (ISS)
 • International Federation for The Surgery of Obesity & Meatbolic Disorders (IFSO) 
Back To Top