Dr. Taryel Ömərov

Laparoskopik Bariatrik və Metabolik cərrah

055/070 790 01 09
taryel-omerov@rambler.ru

Təhsili

1986-1997 A.Məmmədov adına Diyallı kənd orta məktəbi
1997-2003 Azərbaycan Tibb İnstitutu, 1-ci Müalicə-Profilaktika fakultəsi

Kurslar

2002 Ümumi və mini invaziv cərrahiyyə, Ankara
2005 Ümumi- Laparoskopik cərrahiyyə, Hindistan
2006 Cərrahiyyə, Tayland Bankok
2007 Cərrahi xidmətin təşkili, Cənubi Koreya -Seul
2012 “Abdominal Cerrahide Görüntüleme Uygulamaları Kursu”, 18.Ulusal Cerrahi Kongresi,23 Mayıs,İzmir
2012 XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Robotic Surgery Course”,Maslak Acıbadem Hospital,22 November
2012 XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Endorectal Ultrasonography(EAUS)Course”,Surcigal Endoscopy Unit,İstanbul Faculty of Medicine,22 November
2012 XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery,”Video Based Hernia Repair Course:Open and Laparoscopic Approach”,22 November
2013 12.Medical-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,14-17 Kasım Antalya
2013 European Accreditaition Council for Continuning Medical Education(EACCME)to provide the folloving CME activity for medical specialists,28.-31.08.,İstanbul-Turkey
2014 “Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu”,İ.Ü.Sürekli Tıp Eğitim Araşdırma ve Uygulama Merkezi(İSTEM),Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği(ELCD),İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi-nin düzenlediği ve Azerbaycan Tıp Üniversitesinin online katılımı ile 30-31 Mayıs
2015 “Bariatric-Metabolic Gastric Plication”,İFSO 20th World Congress,26-29 August,Vienna-Austria
2015 “One Anastomosis Gastric Bypass Course“,20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders,26-29 August,Vienna-Austria
2015 “Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1.Kış Okulu”,Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ,Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler,15-16 Ocak
2015 “Endoskopik Yöntemler Kursu”,1-4 Ekim,Antalya-Turkiye
2015 “Malabsorptiv Yöntemler Kursu, 4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya
2015 “Restriktiv Yöntemler Kursu”,4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi,1-4 Ekim,Antalya

İşlədiyi vəzifələr və iş yerləri

2008 ATU I cərrahi xəstəliklər kafedrası, müəllim
2013 Modern hospital, baş həkim
2014 Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiasiyası, təsisçi və sədr

Çıxış və iştirak etdiyi konqreslər

2005 Qastroenteroloji praktikada hepatoprotektorların effektiv təbiqinə dair Klinik Simpozium, Bakı
2006 IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı
2006 Kardivaskulyar Cərrahlar Assosiasiyasının I konfransı, Bakı
2007 Pediatrik praktikada antibiotikoterapiyanın tətbiqinin müasir aspektləri, Bakı
2007 Urogenital traktın virus və baktreial mənşəli xəstəliklərinin müasir müalicəsi, Bakı. Rusiya Tibb Akademiyasının Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun dermatovenero-logiya kafedrasının müdiri Prof. Lipova Elena Valerevna
2007 Türk Kardiovaskulyar Cərrahi dərnəyi-Turk Dünyası Kardioloji Birliyi orta Bakı konfransı, Bakı
2007 Azərbaycan Androloq-Uroloqlarının I simpoziumu, Bakı
2008 Azərbaycan-Gürcüstan Dermato-Veneroloqlarının ortaq Bakı konfransı,Bakı
2008 XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı
2009 Qaraciyər cərrahiyyəsi və Transplantasiyası simpoziumu, Bakı
2009 Ulusal gastroenteroloji haftası
2009 İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
2010 Plastik cərrahiyyədə üz dərisində müxtəlif etiologiyalı qırışların kompleks müalicəsində Hialuron turşusunun tətbiqi, Bakı. İsveç karolinski Universitet xəstəxanasının professoru; İsveç Tibb-Estetik Assosiasiyasının sədri İngrid Ariger.
2010 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara
2010 Qastroenteroloji traktın yuxarı şöbələrinin turşudam aslı xəstəliklərinin patogenezinə müasir baxış, Bakı. Ukrayna Tibb Akademiyası Şupik adına universitete xəstə-xanası Prof. G.A.Anoxina
2010 II Российская научно-практическая конференция “Здоровье человека в XXI веке”, Казань.
2010 Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологи и антимик-робной химиотерапии, Европейское общество по клинической микробиологии и инфекционным болезням “Антимикробной терапии”, Казань
2011 Vərəm və Ağciyər xəstəlikləri üzrə keçirilən V Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Bakı. ASN-USAID
2011 Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi, İstanbul
13-16 oktaybr 2011 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku
2011 Orqan transplantasiyası və Beyin ölümü forumu. Bakı. SOCAR-OTBD
5 may 2012 Urologiya və Andrologiyanın nailiyyətləri, Qəbələ
15 may 2012 H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı, Bakı
23-27 may 2012 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir
22-24 noyabr 2012 XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, Istanbul, Turkey
20-21 aprel 2013 ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ/” АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ”. BAKU
17-21 aprel 2013 Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons-2013, SAGES-Baltimore
20-23 aprel 2013 Transplantasyon Anestezisinde Güncel Gelişmeler(ARUD), Baku
2013 IFSO 2013 – 18th World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders
12-15 sentyabr 2013 13th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku
15-17 sentyabr 2014 14th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku
16-20 aprel 2014 19 Ulusal Cerrahi Konqresi
2014 IFSO World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders. Belçika
2014 Azərbaycan Urologiya ve Andrologiya Assosiasiyalarının VIII Simpoziumu,Qəbələ 31may-1 iyun,Azərbaycan
2014 “Obezite Cerrahisi 1. Kış Okulu”
2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2015 Ulusal Endoskopik Laporoskopik Cerrahi Konqresi, İstanbul
22-26 aprel 2015 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Konqresi, Belek-Antalya
2015 IFSO chapter – World Congress Of International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders.VYANA
1-4 oktyabr 2015 IV National-I Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolik Disorders, Antalya
28 mart 2016 Azərbaycan-Türkiyə Baiatrik-Metobolik Cərrahi günləri, Bakı
13-17 aprel 2016 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya
20-23 aprel 2016 Московский Международный Бариатрический Конгресс, Москва

Üzv olduğu cəmiyyətlər

 • Azərbaycan Cərrah və Qastroenterologlar cəmiyyəti(ACQA)
 • Azərbaycan Kardiovaskulyar Cərrahlar assosiasiyası(ACSA)
 • Azərbaycan Cərrahlar cəmiyyəti (ACC)
 • Türkiyə Qastroenteroloqlar Dərnəyi(TGD)
 • Türkiyə Cərrahi Dərnəyi(TCD)
 • Turk Endoskopik Laporoskopik Cərrahi Dərnəyi(TELCD)
 • Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery (SAGES) Türk Obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)
 • Türk obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)
 • European Society of Surgery (EES)
 • International Society of Surgery (ISS)
 • International Federation for The Surgery of Obesity & Meatbolic Disorders (IFSO)