Mini Gastric Bypass

Mini qastrik Bypass texnikasında isə mədə güdülü kiçik əyrilik boyunca 1 sm-lik boru şəklində saxlanaraq 60-80 mm-lik rezervuar formalaşdırılır və Treys bağından distala (xəstədə piylənmə dərəcəsinə görə 75-150 sm) tək anastamozla birləşdirilir.