skip to Main Content
Ünvan:  Modern Hospital, Bakı ş. Babək pr. 85K

ÇİN-Burada 46 milyon insan piylənmədən əziyyət çəkir.

ÇİN-Burada 46 Milyon Insan Piylənmədən əziyyət çəkir.
SƏSSİZ EPİDEMİYA-P İ Y L Ə N M Ə .
Bu gün dünyada piylənmənin geniş şəkildə vüsət aldığı bir zamanda bütün böyük dövlətlərin və beynəlxalq dərnəklərin qarşısında duran məslələrdən biridə bu patologiya ilə mübarizə aparmaqdır.Dünya dövlətlərinin Piylənmənin artım sayına görə sıraya düzsək görürük ki, bu cədvələ ABŞ başçılıq edir.Səbəb olaraq yüksək texnologiyanın inkişaf etməsi, GDQ(geni dəyişdirilmiş qidalar)-dan istifadənin çoxalması, fast food-lara meyillik və sair bu kimi sosial faktorları əlavə etmək olar…..
LAKİN GƏİN ŞƏRQ DÖVLƏTLƏRİNƏ BAXAQ, hansı ki onlar daha çox orqanik qidalara üstünlük verirlər və gündəlik qidalanma rasionlarında “3 AĞ ÖLÜM!-UN,ŞƏKƏR,DUZ prinsiplərinə ciddi əməl edirlər.
ÇİN -Burada piylənmə bəlası 46 milyon nəfərin başındadır. Bu, yetkinlik yaşına çatmış əhalinin 4.4%-ni təşkil edir.
Deməli qidalanma özü tək başına sadəcə etioloi bir faktor kimi bu prosesi ortaya çıxarda bilməz.Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxarmaq olur ki, PİYLƏNMƏ polietioloji bir xəstəlikdir.Qidalanma, qeyri-proporsional həyat vərdişləri və sair bu kimi faktorlar isə  tətikləyici amillərdir.
 
UNUTMAYAQ- piylənmənin qarşısını almaq onu müalicə etməkdən qat-qat asandır.
Back To Top