skip to Main Content
Ünvan:  Modern Hospital, Bakı ş. Babək pr. 85K

Piylənmənin Qadınlarda yaratdığı reproduktiv problemlər(hormonal dəyişikliklər, qadın sonsuzluğu, Fertilizm və s.) və Bariatrik-Metabolik cərrahiyyə.

Piylənmənin Qadınlarda Yaratdığı Reproduktiv Problemlər(hormonal Dəyişikliklər, Qadın Sonsuzluğu, Fertilizm Və S.) Və Bariatrik-Metabolik Cərrahiyyə.

Qadınlarda baş verən piylənmə başladığı andan çox ciddi şəkildə hormonal balansa təsir edərək getdikcə artaraq daha böyük patologiyalara səbəb olur. Bunların ən əsas mexanizmi kimi, piylənmə zamanı dərialtı piy toxuması bir müddətdən sonra Adipoz toxumaya çevrilir.Bu adı çəkilən toxuma özündən Adipinogenlər adı altında bir çox hormonabənzər maddələr  ifraz edir.

 • Leptin,
 • Estrogenlər,
 • TNF-a
 • Rezistin
 • və s.

Dərialtı piy toxuması tərfindən depolanan və sintez olunan estrogenlər Abdominal piylənməsi olan  Qadınlarda gələcəkdə baş verəcək bir çox hormonal problmelərin başlanğıcıdır. Eyni zamanda dərialtı piy toxumasının artmasına bağlı olaraq belə xanımlarda İnsulin rezistentliyi və gələcəkd isə artıq 2-ci tip diabet yaranma riski günü-gündən irəli gedir.Bu pasientlərdə önə çıxan ilkin orqanik patologiyalar:

 • Polikistik over sindromu(yumurtalıqlaırn polikistozu)
 • Menstrual anomaliyalar
 • Fertilizm                                                                                                                                                                                                         Bu proseslərin əsasında normal ovulyasiya prosesi pozulur və nəticədə cidi orqanik patologiyalar yaranır.  Piylənmə, normal ovulyasiyanı pozan 3 əsas mexanizm əsasında formalaşıb, arıqlama zamanı                 bu mexanizmlərin itməsi ilə müşahidə olunur.
 • Periferik androgenlərin, estrogenlərlə aromatizasiyası,
 • Sərbəst estradiol və testesteronun artmasına səbəb olan seks hormonu bağlayıcı qlobulin səviyyəsində azalma (SHBG)
 • Yumurtalıq stromasında androgen sinezini stimullaşdıran insulin səviyyəsində artma                                                                                                                                                                                                                                                                          Bu yazılanlanlaırn bariz nümunsəsidir ki, piylənmədən əziyyət çəkn bütün pasientlərdə FSH(folikulstimuləedici hormon), LH(lüteinləşdirici hormon). Estradiol, Testesteron, Cinsi hormon bağlayıcı qlobulin (SHBG)  və s. bu kimi hormonların əksəriyyətində mextəlif dərəcəli pozulmalar baş verir.                                         Bütün bunları nəzərə alaraq xatırlatma istərdik ki, qidalanma və hərəkət balansına diqqət edərək Piylənmədən yaşamaq ən böyük sağlamlıqıdr.
Back To Top